" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

શનિવાર, 28 એપ્રિલ, 2012

નવા પાઠ્ય પુસ્તકો ધોરણ-૬ થી ૮

                                 મિત્રો ચાલુ વર્ષે ધોરણ - ૬ થી ૮ નો પાઠ્યક્રમ બદલાઈ ગયો છે . નવા પાઠ્ય પુસ્તકો આવવાની હજુ વાર છે. પણ જો તમારે આ પાઠ્ય પુસ્તકો સોફ્ટ કોપીમાં જોઈતા હોય તો ક્લિક કરો અને ડાઉનલોડ કરો નવા પાઠ્ય પુસ્તકો 


ગુરુવાર, 5 એપ્રિલ, 2012

નવરંગ મુખપત્રનું વિમોચન

રાલેજ સી.આર.સી.ના મુખપત્ર નવરંગનું વિમોચન રાલેજ પે-સેન્ટર શાળાના આચાર્યશ્રી ડાહ્યાભાઈ વાઘેલા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું . જે પ્રસંગે રાલેજ સી.આર.સી.ની કુલ નવ શાળાના ૪૨ શિક્ષક મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા . પ્રસ્તુત તસવીરમાં  સી.આર.સી.સી. શ્રી કિરીટકુમાર પટેલ તથા નવરંગ મુખપત્ર ને કરકમળોમાં રાખી મુખપત્રનું વિમોચન કરતાં શ્રી ડાહ્યાભાઈ વાઘેલા સાહેબ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે.નવરંગ મુખપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો