" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

બુધવાર, 7 માર્ચ, 2012

વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ અંતર્ગત ક્વિઝ સ્પર્ધા

રાલેજ પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ અંતર્ગત ક્વિઝ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું . જેમાં ધોરણ-૫,૬,૭ નીવિદ્યાર્થીનીઓ એ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો
રાલેજ પ્રાથમિક કુમાર  શાળામાં વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ અંતર્ગત ક્વિઝ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું . જેમાં ધોરણ-૫,૬,૭ નીવિદ્યાર્થીનઓ એ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતોટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો