" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

રાલેજ પ્રાથમિક કુમાર શાળા


  • તા.- ૦૬/૦૯/૨૦૧૨ ના રોજ રાલેજ પ્રાથમિક શાળામાં સ્વયં શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં શાળાનું સમગ્ર સંચાલન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.   

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો