" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

શુક્રવાર, 14 માર્ચ, 2014

ઉર્જા સંરક્ષણ - ચિત્રસ્પર્ધા


રાલેજ સી.આર.સી.ની કુલ નવ  શાળાઓમાં ચિત્રસ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં A કેટેગરીમાં કુલ 486 વિદ્યાર્થીઓએ અને B કેટેગરીમાં કુલ 242 વિદ્યાર્થીઓએ મળી કુલ 728  વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. જે દરેક વિદ્યાર્થીને પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિ. દહેગામ , જિ. ગાંધીનગર તરફથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા.
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો