" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 13 માર્ચ, 2014

પર્યટન

રાલેજ કુમાર શાળા તા.- ૧૧/૦૩/૨૦૧૪ મંગળવાર
સ્થળ :- શ્રી શિકોતર માતાનું  મંદિર , રાલેજ  



રાલેજ કન્યા શાળા તા.- ૧૩/૦૩/૨૦૧૪ ગુરૂવાર
સ્થળ :- શ્રી શિકોતર માતાનું  મંદિર , રાલેજ  





ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો