" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

શુક્રવાર, 31 ઑગસ્ટ, 2012

સી.આર.સી. / બી.આર.સી. ની જગ્યાઓ માટેની જાહેરાત

આણંદ જિલ્લામાં ખાલી પડેલ સી.આર.સી. / બી.આર.સી. ની જગ્યાઓ માટેની જાહેરાત માટે ક્લિક કરો


શુક્રવાર, 17 ઑગસ્ટ, 2012

શિક્ષાકા હક્ક અભિયાન

મિત્રો ,
          ચાલુ વર્ષે શિક્ષાકા હક્ક અભિયાન હેઠળ આપવાની થતી માહિતી માટેનું ફોર્મ 

મંગળવાર, 14 ઑગસ્ટ, 2012

૬૬મા પ્રજાસતાક દિનની ઉજવણી


        આજરોજ રાલેજ પ્રાથમિક કુમાર શાળા અને કન્યા શાળામાં ૬૬મા પ્રજાસતાક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી. દર વર્ષે જે રીતે થાય છે તે જ રીતે ધ્વજવંદન  કરવા સૌ ભેગા થયા ધ્વજવંદન અને રાષ્ટ્રગીતોનું ગાન કરી દેશભક્તોને યાદ કરી આઝાદીની ચળવળ અને સ્વાતંત્રવીરોના બલિદાનને યાદ કરીને તેમની ભૂમિકા અને આઝાદી મળી ત્યારથી અને અત્યારે આપના દેશની સ્થિતિ અંગે સૌ ચર્ચા કરી મો મીઠું કરી છુટા પડ્યા.બસ પછી સૌ સૌના કામમાં વ્યસ્ત અને દેશ તેના ભરોસે આ જ આપણી ઉજવણી ......................

HAPPY INDEPENDENCE DAY

ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૨૦૧૨

સારસ્વત મિત્રો ,
                    ચાલુ વર્ષે આપણે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૨૦૧૨ અંતર્ગત તૈયારી કરવાની થાય છે તેના માટે આપને ઉપયોગી થાય અને આપના માર્ગદર્શન માટે વિષયો તથા પેટાવિષયો અને તેને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી માટે ડાઉનલોડ કરો 


શિક્ષક આવૃત્તિ- ધોરણ-૮

સારસ્વત મિત્રો ધોરણ - ૮ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની શિક્ષક આવૃત્તિની પી.ડી.એફ. આવૃત્તિ મેળવવા માટે ક્લિક કરો .........