" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

મારા વિશે

પટેલ કિરીટકુમાર શનાભાઈ
જ.તા.-૦૬/૦૫/૧૯૮૧
ખા.દા.તા.- ૨૨/૧૨/૨૦૦૧
વતન- રાલેજ, તા.- ખંભાત, જી. આણંદ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો