" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

મંગળવાર, 14 ઑગસ્ટ, 2012

શિક્ષક આવૃત્તિ- ધોરણ-૮

સારસ્વત મિત્રો ધોરણ - ૮ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની શિક્ષક આવૃત્તિની પી.ડી.એફ. આવૃત્તિ મેળવવા માટે ક્લિક કરો .........ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો