" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

મંગળવાર, 14 ઑગસ્ટ, 2012

ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૨૦૧૨

સારસ્વત મિત્રો ,
                    ચાલુ વર્ષે આપણે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૨૦૧૨ અંતર્ગત તૈયારી કરવાની થાય છે તેના માટે આપને ઉપયોગી થાય અને આપના માર્ગદર્શન માટે વિષયો તથા પેટાવિષયો અને તેને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી માટે ડાઉનલોડ કરો 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો