" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

શનિવાર, 28 એપ્રિલ, 2012

નવા પાઠ્ય પુસ્તકો ધોરણ-૬ થી ૮

                                 મિત્રો ચાલુ વર્ષે ધોરણ - ૬ થી ૮ નો પાઠ્યક્રમ બદલાઈ ગયો છે . નવા પાઠ્ય પુસ્તકો આવવાની હજુ વાર છે. પણ જો તમારે આ પાઠ્ય પુસ્તકો સોફ્ટ કોપીમાં જોઈતા હોય તો ક્લિક કરો અને ડાઉનલોડ કરો નવા પાઠ્ય પુસ્તકો 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો