" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

સોમવાર, 18 જૂન, 2012

શાળા પ્રવેશોત્સવ-૨૦૧૨

શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ -૨૦૧૨
             
              ચાલુ વર્ષે ગુજરાત સરકારના અભિગમ અને શિક્ષણના વ્યાપ માટે શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવનું  આયોજન ગ્રામ્ય લેવલે તા.- ૧૪ , ૧૫, અને  ૧૬ જુન ૨૦૧૨ ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું . જે પૈકી રાલેજ ગામમાં તા.- ૧૬/૦૬/૨૦૧૨ ના રોજ બપોરે ૧:૦૦ કલાકે માનનીય શ્રી વિનોદકુમાર મલ્લ સાહેબ (આઈ.પી.એસ. , કમિશ્નર . કોમ્યુનીકેશન , ગાંધીનગર ) તથા લાયઝન અધિકારી શ્રી એસ. એલ. ભટ્ટ સાહેબ ( પી.આઈ. ખંભાત ) ની હાજરીમાં પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.

શ્રી  વિનોદકુમાર મલ્લ સાહેબ  તથા શ્રી ભટ્ટ સાહેબનું સ્વાગત 
 ધોરણ-૧ માં પ્રવેશ મેળવનાર બાળ વિદ્યાર્થીઓ
 
 ધોરણ-૧ માં પ્રવેશ મેળવનાર બાળ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ કિટ આપતા અધિકારીશ્રીઓ
 કાર્યક્રમનું સંચાલન કરતાં સી.આર.સી.સી.શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ
 નીરોગી બાળવિધિ
 આંગણવાડી માં પ્રવેશ મેળવેલ બાળકોને રમકડાની કીટનું વિતરણ
 પ્રસંગોચિત ઉદબોધન કરતાં શ્રી મલ્લ સાહેબ
 સરસ્વતી સાધન સહાય અંતર્ગત સાયકલ સહાય વિતરણ
 શિક્ષકો સાથે ચર્ચા કરતાં અધિકારીશ્રી
 પ્રાર્થના રજૂ કરતી બાળાઓ
 પ્રાર્થના રજૂ કરતી બાળાઓ
 શ્રી મલ્લ સાહેબનું સ્વાગત કરતાં શ્રી ડાહ્યાભાઈ સાહેબ
 શ્રી ભટ્ટ સાહેબનું સ્વાગત કરતાં શ્રી પ્રતાપભાઈ  સાહેબ
 ઉપસ્થિત અધિકારીશ્રીઓ તથા પદાધિકારીશ્રીઓ
 શ્રી કનુભાઈ પટેલ (સરપંચ)નું  સ્વાગત કરતાં શ્રી પુંજાભાઈસાહેબ
મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત શાળાના વિદ્યાર્થીઓ તથા ગ્રામજનો 
શાળા પ્રવેશોત્સવ - ૨૦૧૨ ના હજુ વધારે ફોટોગ્રાફ જોવા માટે ક્લિક કરો


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો