" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

રવિવાર, 3 માર્ચ, 2013

શૈક્ષણિક પ્રવાસ - ૨૦૧૨/૨૦૧૩

સી.આર.સી. રાલેજ માં આવેલી શાળાઓમાંથી ચાલુ વર્ષે શૈક્ષણિક પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં  આવ્યું હતું . જેમાં રાલેજ કુમાર શાળામાંથી સૌરાષ્ટ્ર અને રાલેજ કન્યા શાળામાંથી દક્ષિણ  ગુજરાત અને અન્ય વાડીયાપુરા , ખડાળા, વાડીયાપુરા , માલવણ , રાજપુર, બીલીયાકુવા પ્રાથમિક શાળાઓમાંથી એક દિવસીય શુકલતીર્થ અને વડોદરાના પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેની ફી બાળક દીઠ ૧૦૦ /- રૂ. જેવી નજીવી કિંમતે આ પ્રવાસ કરાવવામાં આવ્યો હતો.


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો