" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

શુક્રવાર, 13 જુલાઈ, 2012

ધોરણ ૬ થી ૮ માટે તાસ આયોજન

ધોરણ ૬ થી ૮ માટે ના ભાષા ગણિત વિજ્ઞાન સમાજ અને અન્ય વિષયો માટેના સમયનું આયોજન મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો