" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

રવિવાર, 29 જુલાઈ, 2012

વાર્ષિક અભ્યાસક્રમ આયોજન

સારસ્વત મિત્રો ,
 ચાલુ વર્ષ- ૨૦૧૨-૧૩ માટે ધોરણ-૧ થી ૮ ના  વાર્ષિક અભ્યાસક્રમનું આયોજન અત્રે મુકેલ છે. ડાઉનલોડ કરો 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો