" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

બુધવાર, 12 ડિસેમ્બર, 2012

મતદાર જાગૃતિ રેલી

સી.આર.સી. રાલેજ માં સમાવિષ્ટ રાલેજ કુમાર શાળા અને રાલેજ કન્યા શાળા તથા રાલેજ હાઇસ્કુલ ધ્વારા યોજાયેલ રાલેજ ગામમાં મતદાર જાગૃતિ રેલીનું આયોજન તા.- ૧૦/૧૨/૨૦૧૨ ના રોજ સમય :- ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ કલાક દરમ્યાન કરવામાં આવ્યું હતું .તે સિવાયની રાલેજ સી.આર.સી. માં સમાવિષ્ટ બીજી સાત શાળાઓમાંથી પણ તેમના તેમના વિસ્તારમાં મતદાર જાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.મતદાર જાગૃતિ રેલીના વધુ ફોટોગ્રાફ જોવા માટે ક્લિક કરો .


મતદાર જાગૃતિ રેલીની વિડીયો જોવા માટે ક્લિક કરો .


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો