" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

રવિવાર, 2 ડિસેમ્બર, 2012

બ્લોગમાં પોસ્ટ મુકવા માટે

૧. તમારા બ્લોગનું એડ્રેસ એડ્રેસબારમાં ટાઈપ કરો અને એન્ટર આપો .
        ઉદા.--  www.crcralej.blogspot.com
૨.આ પ્રમાણે પેજ  ખુલશે.૩. ત્યારબાદ sign in પર ક્લિક કરો આ મુજબ પેજ  ખુલશે.૪. ચિત્ર પ્રમાણે મેઈલ એડ્રેસ તથા પાસવર્ડ નાખીને sign in પર ક્લિક કરો.આ મુજબ પેજ  ખુલશે.


૫.  ચિત્ર પ્રમાણે go to postlist પર ક્લિક   કરો .આ મુજબ પેજ  ખુલશે.


૬. ચિત્ર મુજબ new post  પર ક્લિક કરો .આ મુજબ પેજ  ખુલશે.


૭.ઉપરના ચિત્ર મુજબ વિવિધ ક્રિયાઓ કરી પોસ્ટ પબ્લીશ કરો અને તમારા બ્લોગમાં તે પોસ્ટ 
       આવી જશે.આવી રીતે વાર ફરતી પોસ્ટ મૂકી શકશો.

     

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો