" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

રવિવાર, 4 ડિસેમ્બર, 2011

એસ.એમ.સી.તાલીમ

એસ.એમ.સી.તાલીમ :- રાલેજ સી.આર.સી. સેન્ટરમાં તારીખ-૨/૧૨/૨૦૧૧ અને તારીખ-૩/૧૨/૨૦૧૧ ના રોજ એ.એમ.સી. સભ્યોની તાલીમ એન.જી.ઓ. લાલપુર ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ભંડાર દ્વારા યોજાઈ ગઈ .  આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રાલેજ સી.આર.સી. સેન્ટરની કુલ નવ શાળાઓની એસ.એમ.સી.ના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સભ્યસચિવશ્રીઓ , તથા સભ્યશ્રીઓ , તાલીમ આપનાર બહેનો તથા સી.આર.સી.સી.શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ દૃશ્યમાન થાય છે.
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો