" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

સોમવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2011

બી.આર.સી.કક્ષાનો રમતોત્સવ-૨૦૧૧

બી.આર.સી.કક્ષાનો રમતોત્સવ-૨૦૧૧


  

 ૧૦૦ મી. દોડ( શિક્ષિકા બહેનો )માં પ્રથમ નંબરે વિજેતા  શ્રી રશ્મીકાબેન પટેલ ( વાડીયાપુરા પ્રા. શાળા )


યોગાસન ( શિક્ષક ભાઈઓ ) માં પ્રથમ નંબરે વિજેતા શ્રી હિતેશભાઈ પરમાર  ( રાલેજ કુમાર પ્રા. શાળા )


બી.આર.સી. કક્ષાના રમતોત્સવમાં ઇનામ તથા પ્રમાણપત્ર આપતા સી.સાર.સી.સી. શ્રી કિરીટકુમાર પટેલ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો