" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

રવિવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2012

શિક્ષકતાલીમ-જાન્યુઆરી-૨૦૧૨

શિક્ષક તાલીમ - ૦૭/૦૧/૨૦૧૨
તાલીમમાં સંકલિત ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમ અંતર્ગત ઓનલાઈન તાલીમ મેળવતી શિક્ષિકા બહેનો

નવા એલ.સી.ડી. ટીવી પર દેખાઈ રહેલું તાલીમનું એક દ્રશ્ય

તાલીમમાં સંકલિત ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમ અંતર્ગત ઓનલાઈન તાલીમ મેળવતા શિક્ષક ભાઈઓ


સી.આર.સી. રાલેજની કુલ નવ શાળાના શિક્ષક ભાઈઓ તથા બહેનો

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો