" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2012

બાળમેળો-૨૦૧૨

વર્ષ -૨૦૧૨ જાન્યુઆરી માસમાં રાલેજ સી.આર.સી.ની પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાળમેળો યોજાઈ ગયો. જેમાં શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.
બાળમેળાની ઝાંખી રજુ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓ 
બાળમેળા અંતર્ગત રંગોળી (રાલેજ કન્યા શાળા )
બાળમેળા અંતર્ગત ચિટકકામ (રાલેજ કન્યા શાળા )
બાળમેળો (રાજપુર પ્રા.શાળા )

બાળમેળો (બીલીયાકુવા પ્રા.શાળા )

બાળમેળો (મઢીમંદિર  પ્રા.શાળા )

બાળમેળો (કણજીકુઈ  પ્રા.શાળા )

બાળમેળો (વાડીયાપુરા પ્રા.શાળા )

બાળમેળો (ખડાળા પ્રા.શાળા )

બાળમેળો (રાલેજ કુમાર પ્રા.શાળા )

બાળમેળો (માલવણ પ્રા.શાળા )

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો