" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 23 ફેબ્રુઆરી, 2012

પ્રજાસતાક દિનની ઉજવણી

ચાલુ વર્ષે ૨૬મી જાન્યુઆરી પ્રજાસતાક દિનની ઉજવણી રાલેજ શાળા ખાતે દબદબાભેર કરવામાં આવી . જેમાં ગામના નાગરિકોની ઉપસ્થિતિમાં ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ તથા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો.
ધ્વજવંદન કરતાં રાલેજ ગામના નાગરિકો

ધ્વજવંદન કરતાં રાલેજ પ્રા. શાળાના બાળકો  
ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ પછીના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં રજૂઆત કરતાં આંગણવાડીના બાળકો  
ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ પછીના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં રજૂઆત કરતાં કુમારશાળાના બાળકો  

ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ પછીના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં પ્રજાસતાક દિન વિશે વક્તવ્ય આપતી કન્યા શાળાની બાળા

ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ પછીના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં પ્રજાસતાક દિન વિશે વક્તવ્ય આપતી કન્યા શાળાની બાળા

ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ પછીના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં રસ-ગરબાની રમઝટમાં મગ્ન બાળાઓ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો