" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2012

સન્માન તથા આવકાર પ્રસંગ

સી.આર.સી.સી.શ્રી કિરીટભાઈ પટેલનો સન્માન તથા આવકાર પ્રસંગે સન્માન કરતાં રાલેજ સી.આર.સી.ની નવ શાળાઓના મુખ્યશિક્ષકશ્રી ઓ


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો