" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013

ગુણોત્સવ - ૨૦૧૧ પરિણામ

શિક્ષક મિત્રો ,
                ગુણોત્સવ - ૨૦૧૧ અન્વયે મુલાકાત લીધેલ શાળાઓ માટેના અને શિક્ષકો માટેના ગ્રેડેશનનું પરિણામ આવી ગયું છે . ખંભાત તાલુકાની જે પ્રાથમિક શાળાઓમાં અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં  આવ્યું હતું તે શાળાઓ અને તેમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકોના ગ્રેડેશન અત્રે મુકેલ છે . 


શાળા ગ્રેડેશન અને શિક્ષક ગ્રેડેશન ( ફક્ત ખંભાત તાલુકા માટે ) એક્સેલ સીટમાં જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો 


ગુજરાત રાજ્યની સમગ્ર શાળાઓ અને શિક્ષકો માટેના ગ્રેડેશન જોવા માટે  ક્લિક કરો 
        
                                   ગુણોત્સવ - ૨૦૧૧ ગ્રેડેશન 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો