" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

સોમવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2013

સી.આર.સી. રમતોત્સવ - ૨૦૧૨


સી.આર.સી. રાલેજ ખાતે યોજાયેલ રમતોત્સવ - ૨૦૧૨ અંતર્ગત તા.- ૨૮/૧૨/૨૦૧૨ ના રોજ રાલેજ ખાતે રમતોત્સવ યોજાયેલ જેમાં કુલ ૧૦૮ બાળકોએ ભાગ લીધો હતો.વધુ ફોટોગ્રાફ જોવા માટે ક્લિક કરો 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો