" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

સોમવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2013

રાલેજ સી.આર.સી.નું ગૌરવ

ચાલુ વર્ષે તા.- ૦૬/૦૧/૨૦૧૩ ના  રોજ અમદાવાદ જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ધ્વારા  આયોજિત સ્ટેટ ચેસ ટુર્નામેન્ટ - ૨૦૧૨ /૨૦૧૩ માં બારેજા પ્રાથમિક શાળા તા.- દસક્રોઈ , જી. અમદાવાદ મુકામે આયોજિત થઇ હતી.જેમાં રાલેજ સી.આર.સી. ની રાલેજ કુમાર શાળા ખાતે ફરજ બજાવતા શ્રી મો. અમીન મો. અનવર કોન્ટ્રાકટરે ગ્રુપ -સી મા દ્વિતીય નંબર  મેળવી શાળા અને સી.આર.સી.નું નામ રોશન કરેલ છે . તેઓશ્રીને અમદાવાદ જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ  તરફથી ચેસ કીટ , બુકે , ૨૦૦૦/- રૂ. તથા ટ્રોફી આપી સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે . તેઓ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતા રહે તેવી શુભકામનાઓ.
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો