" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી, 2014

મધ્યાહન ભોજન યોજના

રાલેજ કુમાર અને કન્યા શાળામાં ચાલતા મધ્યાહન ભોજન યોજનાની કેટલીક તસવીરો 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો