" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 23 જાન્યુઆરી, 2014

શાળા મુલાકાત અને વર્ગખંડ અવલોકન

શાળા મુલાકાત અને વર્ગખંડ અવલોકન 

રાલેજ કુમાર શાળા તા.- ૨૦/૧/૧૪  ધો.- ૫ અને ૬

રાજપુર પ્રાથમિક  શાળા તા.- ૨૧/૧/૨૦૧૪ ધો.- ૧ થી ૫

રાલેજ પ્રાથમિક કન્યા શાળા પ્રજ્ઞા વર્ગ ધો. - ૧ અને ૨ તા.- ૨૩/૧/૨૦૧૪


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો