" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 30 જાન્યુઆરી, 2014

શાળા મુલાકાત

આજરોજ બીલીયાકુવા પ્રા. શાળાની મુલાકાત લેતા સુંદર આયોજન સાથેની કામગીરી જોવા મળી.

પ્રાર્થના સંમેલનપ્રાર્થના સંમેલનમાં રજૂઆત પ્રાર્થના સંમેલનમાં યોગનિદર્શન શાળાની દીવાલ પરના સુંદર ચિત્રો  શાળાની મુલાકાતે આવેલ ખંભાતની તાલુકા શાળા પ્રા. શાળાના બાળકો અને શિક્ષકો 


વધુ ફોટોગ્રાફ માટે ક્લિક કરો ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો