" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી, 2014

શૈક્ષણિક પ્રવાસ વર્ષ - ૨૦૧૩/૧૪

રાલેજ કુમાર શાળામાંથી યોજાયેલ દક્ષિણ ગુજરાતના સાપુતારા અને અન્ય સ્થળોના પ્રવાસની યાદગાર તસવીરો 


રાલેજ કન્યા શાળામાંથી યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસની યાદગાર તસવીરો 
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો