" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2012

શિક્ષક દિન લાઈવ કાર્યક્રમ

               રાલેજ સી.આર.સી. માં સમાવિષ્ટ શાળાઓ પૈકી રાલેજ કુમાર અને રાલેજ કન્યા શાળામાં ૫ મી સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિન નિમિતે બાયસેગ પરથી પ્રસારીત માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નો કાર્યક્રમ બતાવવામાં આવ્યો. જેમાં શાળાના શિક્ષક મિત્રો , સી.આર.સી.સી. , શાળાના બાળકો તથા ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને સૌએ કાર્યક્રમમાં શિક્ષકોના એવોર્ડ વિતરણ તથા પ્રશ્નોતરી તથા મુખ્યમંત્રીશ્રી ના ઉદબોધનનું રસપાન કર્યું હતું . આ પ્રસંગે કુલ કુમાર ૪૧૨ કુલ કન્યા ૪૦૮ તથા ૨૩ શિક્ષકો , સી.આર.સી.સી. તથા ૩૪ ગ્રામજનો મળી કુલ ૮૭૮ વ્યક્તિઓએ કાર્યક્રમનું લીવ પ્રસારણ નિહાળ્યું હતું.


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો