" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2012

વાંચન પર્વ ટેલીકોન્ફરન્સ

સી.આર.સી. રાલેજ ખાતે યોજાયેલ વાંચન પર્વ અંતર્ગત ટેલીકોન્ફરન્સમા ભાગ લઇ રહેલ શિક્ષક મિત્રોટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો