" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2012

ઊર્જા વિષય અંતર્ગત ચિત્રસ્પર્ધા

ચાલુ વર્ષે ઊર્જા વિષય અંતર્ગત ચિત્રસ્પર્ધા માટેની માહિતી માટે આ ફાઈલ જુઓ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો