" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2012

સ્વયંશિક્ષક દિન

રાલેજ પ્રાથમિક કુમાર શાળામાં તા.- ૬/૯/૨૦૧૨ના  રોજ સ્વયંશિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં  આવી હતી. જેમાં શાળાનું સમગ્ર સંચાલન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું .પ્રસ્તુત છે તેની કેટલીક લાક્ષણિક તસ્વીરો
બીલીયાકુવા પર.શાળા ખાતે યોજાયેલ સ્વયંશિક્ષક દિન

માલવણ  પ્રા.શાળા ખાતે યોજાયેલ સ્વયંશિક્ષક દિન


વાડીયાપુરા  પ્રા.શાળા ખાતે યોજાયેલ સ્વયંશિક્ષક દિનટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો